Diskusné koňoviny

Nový príspevok
!!! Musíte vyplniť všetky údaje !!!

Prekvapeni :
Ta to co še stalo, že skoro po roku tu konečňe dachto daco napisal. Ja sebe dumal, že ten povestni čet SK už aňi ňeexistuje. SK zubudzce še. Napišce tu daco. Choc co zo života SK, abo svojeho, abo dajaku mudrosc. Ja bi še pocešel, kebi tu dachto z tich co buľi na olimpiadze v Turina napisal daco zo zakuľisia, žebi sme o tim uspechu SK ňečitali ľem v novinkoch, aľe i na čece SK, bo to ňebul ľem tak dajaki uspech. I kec jak som čul dachtore o tim pochibuju. Ja ňe. Co vi na to, mišľim šicke SK. Ešči žijece, či vam už stači ľem pobehac na MN a potim ČS bar?
SK:
jeden o vichodňaroch [9] Páči sa mi
Jeden dôvod čom vychodňar ňemože buc terorista: Pondzelek: Ukradľi sme ľetadlo na ľetisku vof Košicoch a pasažere buľi rukojemňici . Pitame miľion doľároch a ľet do Mexika! Utorek: Čekame na reakciu vládi. Vipiľi sme sebe s pilotami. I pasažere vicahli svojo ťekute zasobi. Vipiľi sme sebe s pasažerami. I piloci sebe s ňima vypiľi! Streda: Prišol mediator. Priviz borovičku. Vipiľi sme sebe zos mediátorom, pilotami a i zos pasažerami. Mediator bars pita, naj puščime choľem polovicu rukojemňikoch. Puščiľe sme ich. No a co tam po ňich! Choľem še nam zviši vecej paľenki. Štvartek: Rukojemňici še vraceľi zos zasobami borovičky. Šalabango bulo do rána. Vypuščeľe sme druhu polovičku rukojemnikoch a i pilotoch. Piatek: Druha polovička rukojemňikov a i piloci še vraceľi zos borovičku. Orem teho došikovali i calu tlupu kamaratoch a daľse šalabango do rana. Sobota: Do ľetadla prišol sám najviššišef z ľeťiska, v ruke borovička a šalabango do pondzelka. Pondzelek: Do ľetadla prichodzi coraz vecej ľudzi zos paľenku. Už prišli hasiče, policajci a dokonca i jakaške vojaci. Utorek: Už ňemame sili. Chceme še vzdac a uvoľnic ľetadlo. Šéf ľeťiska ňesuhľaši. Za pilotami prišla rodzina z Popradu. Z borovičku! Streda: Vzdávame še! Rukojemňici suhlaša s tim, že nas pušča, aľe až vtedi, kec jim sľubime že vibavime borovičku. Ňikda vecej ňijake ľetadlo ňechceme uňejsc!!
Starý kôň:
Úvahy Starého koňa [100] Páči sa mi
No ta ja ňeznam. Ňe žebi som ňeznal ňič, bo precaľem daco znam i ja. Napriklad znam, že šicko na švece ma svuj začatek, potim povedzme vivrchoľeňe (ňemiľic sebe zos orgazmom /abo hej?/), možeme to volac i najľepše obdobie či zlati vek. Až na nakoňec pridze ňevihnutni koňec. Dakedi richli inokedi pomali. No v našim pripadze to vipatra na dajaki ňemasni ňeslani. Že še bľiži to je jasne. Zakon prirodi je zakon prirodi. Aľe i un bi mohol mac jaku taku uroveň. Hlavňe co še tika treningoch. No povice sami. Ťelocvičňa zaplacena, karčmička pripravena a vizdobena našimi uspechami, piatkovi večar pred nami. Priestoru na sebarealizaciju dobludu. A mi še stretňeme trojo, pejcero, šidzmero... Šicko plano. Ňe žebi zme še dopredu dohodľi a prišľi dvojo, štirojo abo šescero a poradňe sebe zatrenovaľi, zabaveľi. Jednoducho parni počet jak še sliši a patri na kolektivnu hru. (Bo behac či plavac možeš i sam aľe basketbal sebe sam bars dobre ňezabaviš.) Bez teho žebi še ten ňeparni ciťel na lavičke jak piate koľeso na vože abo kol vof ploce abo jak prekažka kvalitnemu treningovemu procesu. Ta že do buducna bi som ocenil a vlastne i očekujem seriozne dohodi a chlapske popripadze i dzifčenske slovo. Žebi to bulo jasne každemu - ten tidzeň pridzeme mi dvojo abo štirojo, nabuduce zaš vi a potim dakto daľši. No a ostante maju voľno. Ňemuša še vof pjatek večer ňigdze plašic abi potim vof ťelocvičňi zisceľi že su prebitočne. Dokonca aňi do karčmi ňe a tak ňebudu mac na druhi dzeň češku hlavu. P.S. Ta teraz zaš ňeznam. Posledni pjatek nas bulo das jedenac. Znamena to viňimku zos pravidla, labuťu pišňičku, predlužeňe agonie, či novi, aspoň maľučki začatek? Aľe najpravdepodobňejši to ňeznamena vobec ňic. Iba običajni život... P.S. II Skoro som zapomnul. Šickim šumne spokojne Vianoce a hepi ňju jir.
SK s potenciálom olympionika:
Olympiáda [190] Páči sa mi
Jak isce šicke znace všelijakich majstrovskich tituloch maju SK po... no veľo. Od majstra odborneho vicviku, cez všľijake dorasťenecke tituli, mužske - slovenske, česke, československe, ruske, ukrajinske, poľske, litovske a určiťe bi sme našľi i dajake europske abo švetove. Aľe olimpijskich zaš až tak veľo ňemame. Isce dakto budze mac dajake fuzate oceňeňe zos fizikalnej olimpijadi, možno matematickej, chemickej... Aľe vof šporce iba kec zos prešovskej pionierskej. S pred veľo, veľo rokoch, na začatku našich športovich karieroch, za eri Gaba Zelenaya vof blahej pameci. Potim dluho, dluho nič. A tak, abi še kruh pomali začal uzavirac, duša našeho maleho klubiku a jeho motor (o Milanekovi je reč, kebi dachto ňezal) nas chista na veteransku olimpijadu. (Psichicki, bo fizicki mame už davno natrenovane.) Narokom ňeprezradzim dze to budze a kedi, bo kebi še o tim doznaľi vof Juventuše, ta jak ich poznam, učiťe bi chceľi z nami zabavic. Neidze ani tak o to, že mi bi zme ňechceľi, bo ich viplukame kedi chceme, trebars i vo futbaľe. A basta. (Dokonca sebe mišľim, že i Ronaldo tam prišol iba preto žebi mal šancu nastupic proci nam, bo je to taki suťaživi tipek a rad še porovnava zos timi najľepšimi. Aľe prehravac bars ňezna, ta mam obavi, že bi to zaš dopadlo jeho plačom.) No aľe kemu še chce potim, po vihre, chodzic po tich autogamiadoch, bešedoch, žurkoch a odpovedac novinarikom na ňezmiselne otazki, kec može šedzec zos kamaratmi pri pive vof dajakej priveťivej tratorii. Mi radšej pridzeme v cichosci a vof cichosci i zobereme šicke medaili a tituli co nam patria. No abi zme ňecestovaľi teľi švet a ňezaplaceľi teľe peňeži iba za jednu sadu medajloch a jeden titul, rozmišľame, že budzeme suťažic vof vecej športoch. Olimpijada je olimpijada a pravidla to, že vraj, dovoľuju. Ta čom ňe, ňe? Z Otom nam do oka padlo veslovaňe, bo tam jest vecej dicsiplinoch, ta i tituloch a medajloch budze dosc. Mi dvojo kormidelňici a ostatme chlapci bi še podzeľili do loďkoch po dvojo, abo po štirojo a koňec koncoch, možu i naraz ošem do jednej. Teľo im už zakričime. Gimnastika tiž ňeplana. I tam bi sme mohľi daco povihravac, no a vof atletike mame preborňikoch, že až. Od dešecboja cez oštep až po chôdzu. (totu mame do detailoch natrenovanu a všadzi še nam v ňej mimoriadňe dari, bezohľadu na veľkosc ťelocvičňi...) A to ešči škoda, že ňemože isc z nami mladi Roman, bo bi naisto obsadzil šicke stupňe viťazoch vof behoch na dluhe traťe. No aľe pretože ňeznam či som daco predčasňe ňeprezradil, ešči radši ňikomu a ňigdze o našich planoch ňehutorce. Abi som z teho ňemal na treningu plano. Abo ňedajbože vof karčme To bi me merželo ešči vecej...
SK účastník výletu:
Beňuš 2018 [130] Páči sa mi
Tak jak šicko na švece i Beňuš 2018 mal svuj začatek a ma i koňec. Zešlo še nas tam šidzem statočnich trpaslikoch, jak dakto trefňe poznamenal Paru ľudzi chibelo, no i tak zme vipiľi das dzešec sudoch piva. (ešči vecej jak za starich dobrich časoch) No dobre, buľi ľem pejcľitrove, aľe historiju to vobec ňezaujima. Tota še na to aňi pitac ňebudze. Okrem teho zme maľi i pulno inej zabavi. Košela še trava, zbiraľi še hubi, varel še guľaš, pekli placki, bavelo še na gitare, o pulnoci še i tancovalo (kto mal chuť), o trecej rano sme kukaľi na mešac. (i tote co ňemaľi chuť, bo to bulo šumne) Jednoducho spalo še pomeňej, bo ňebulo času. Možno najvekša atrakcija bula nova karčma. (Ňežebi stara bula plana, aľe nova je nova) Vof Beňuši priamo na Malej stanici. Ňeveľka, bo i staňica mala. Šedzeľi zme tam jedno poobedze, kim zme ju calu ňevipiľi. Hruškovicu, šľivovocu, baracku. Ňeznam či presňe vof takim poraďi, aľe zapijali zme to zos žinčicu, bo pivo tam ňevedu. A možno i dobre. Tam, na Malej staňici, som prekonal i svuj ostich, či skorej strach, a dotkol som še i živeho koňa. (ratrak som tam teraz v ľece ňevidzel) Normalneho, huňateho, hňedeho koňa. Ňe SK, bo totich še dotkňem na ihrisku. Sem tam. A potim dakedi pitaju faul. Abo možno glupimi rečami vof karčme. Ňechtiac. No, aľe ňebulo šicko take radostne a vešele jak to tu na monitore vipatra. Stala še i ňeprijemnosc. Možno najvekša za tote roki co še tam stretavame. Miňkovi, našemu dvornemu hudobňikovi, zmizľi šicke spevňiki. A ňebuľi to ľem take hocijake, co sebe scahňeš kedi chceš zos internetu. Aľe stare, dachtore i više štiricecročne ťetraďi, do chtorich sebe cali život, pracňe, ručňe zaznamenaval pišňički. Sto raz zme prekutaľi chalupu, aľe igelitku zos Kauflandu z Milanovimi pišňičkami zme ňenašľi. A to nas šickich bars merži. Ešči oveľo vecej jak kec zme minili rok, na tim istim mesce, straciľi fľašku paľenki. No na minulosci už ňič ňezmeňime, život idze daľej, na ňič ňečeka, ta še cešme na Beňuš 2019!
Nacešeni SK:
Beňuš ante portas [142] Páči sa mi
Beňuš za dverami, aľe mušim povedac, že teraz prišol dajak pocichi, ňenapadňe. Po ine roki še už o tim dopredu debatovalo, organizovalo. Určovalo še kto priňeše kolbasu a slaňinu, kto zabezpeči meso, na keho hlave budu sudi zos pivom a pipa, kto zabezpeči banduru, marchev do guľašu i cesnakovu vňať. Kto še podujme varic guľaš a vobec kto zostavi menučko na cali vikend. A jake. Dohadovalo še dze še pujdze na sobotňajši viľet. Či do jaskiňi vipitvanich ňetopieroch, či mertvich, či ľem takich običajnich živich... A teho roku še zatiaľ ňič neďeje. Aspoň ja o tim ňeznam. Ňeznam aňi presňe kto še zučastňi a kto, s kim, jak a kedi še tam dopravi. Ňeznam dokonca aňi či to budze Beňuš Open a či še vracime o krok abo dva nazad a budze to zaš panski klub. Osobňe bi som to pokladal za ustup zos pozicijoch chtore zme za posledňe roki češko a pracňe vibojovaľi. I za cenu meňšich konfliktoch a ňedorozumeňoch, no mišľim, že počiatočne porodne češkosci mame už za sebu a pred rokom, kec som še perši raz zučastnil na podujaťi takeho rangu, to bulo vof pohodze. Hlavňe kec sebe uvedomime, že už i Saudske Arabove sebe z nas zobraľi priklad a dovoľeľi ženam napriklad šoferovac... A to aňi ňehutorim o tim, že pokim ňeznam chto idze, ňemožem sebe poradňe vibrac s kim budzem spac. Abo bi som aspoň chcel... To me dakus utrimuje vof ňeistoce, no na druhej straňe sebe uvedomujem, že moment prekvapeňa ma tiž svoje čaro... Každopadňe, ňech to dopadňe jak chce, cešim še. Vivat Beňuš 2018.
Zvedavi a cerpežľivi SK:
Re Humenné 2018 a i. [137] Páči sa mi
Šumňe ši to napisal ňezaiteresovani, šumňe, barz šumňe. Ľem škoda pre nas ostatnich, že ňemaš idajake fotečki z našich uspešnich učasťoch na spominanich turnajikich, bo bi sme še okrem Tvojich ňezameňiteľnich komentaroch mohli pocešic i popatreňim na dajake šumne a zaujimave mometi z totich akcioch. Aľe to je asi v kompetencii (mišľim fotečki) dakeho druheho. No toten bizovňe ňema čas bo muši reprezentovac ňeľem SK, aľe i druhich so ho zavolaju. No a tak nam ostatňim ňezostava ňič, ľem cerpežľivo čekac, či še dajakich fotečkoch ňedožijeme.
Spokojný SK:
Humenné 2018 [155] Páči sa mi
Ta tu je tak cicho, jak kebi nikto ňigdze ňebul, ňič ňezažil a ňič ňevihral. A pritim uspechoch mame zaš dobludu. Ňežebi zme še chvaľiľi (bo kebi zme s tim začaľi, ta cali veb bi nam bul mali), aľe pripomenuc možno ňezaškodzi. Viraznu stopu zme zaňechaľi vof Klatovoch. I kec som tam ňebul, daco o tim znam. A o Humenim aňi ňehutorim. Tam zme dokonca spulňeli šicke vikonnostne a ine cieľe na ktorich zme še ňeverbalňe dohodľi vof našej domovskej karčme. Ňevihraľi zme sice aňi jeden zapas, no ja to považujem za bonus ňeľem pre našich superoch a hosciceľoch, aľe i pre nas. Bo predpokladam, že takich prijemnich proťihračoch jak zme mi, možno pozvu i druhiraz. Može še to dakemu maľic, že zme zaš ňezrobiľi dajaku veľku vec a ňevihraľi nepriklad cali turnaj. Podstatne aľe je, že tak jak vof poslednej dobe hutoria hokejisci, dobre zme robiľi male veci. Napriklad prežiľi zme autohavariju bez zjavnich nasledkoch na ceľe a duchu (okrem škodi na motore). Už zname automaticki aktivovac dehidrogenazu a tim padom ňikemu ňebulo plano a ňemame problem zos alkoholom. (To skorej bez ňeho, ňe?). Skoro ňikto še ňezraňil. Viborni dojem zme podľa mňe zaňechaľi i vof bľizkej karčme U medzvedza (či takdajak), a ňepohoreľi zme aňi na zaverečnej superžurke. A to še tiž počita. Možno ešči vecej jak dajake viťastvo... Šumňe dzekujeme manželia Varghovci a prebačce kec daco plano bulo. Dovidenia v Humennom (abo dagdzi calkom indze), priatelia.
SK cestovateľ:
Neznam či sce sebe všimľi, aľe SK še vof poslednim čaše rozbehľi po švece. Po Ňemeckoch, po Amerikoch, po Novich Zelandoch. Ini, kec už ňepošol sam, ta aspoň ženu vyslal do Ameriki, ďaľši še zaš chista do Oďesi a inšo do Klatov či Puly... Aňi ja som preto ňezostal šedzic doma a okrem teho, že še chistam do Humeneho, vibral som še do i Viedňa. Pokukac, jak vipatra toto šicko co Pichnandovci, pred dvasto, či keľo rokami, postaveľi. Mušim povedac, že Kroner zos Kvietikom a daľšimi pomocnikami, neoddžubaľi robotu. Tote domi stoja do teraz. No, aľe na tim še neskončilo, bo do ňeška čuc jak na novich stavboch pokrikuju po sebe chlopi po slovenski, po juhoslavanski, po ruski. Taže šicke možu bic kľudne. Za dvasto roki še ňič ňezmenilo a jak to vipatre aňi še tak skoro ňezmeni. Tote co maju robic robia a degeneraci – potomkove Habsburgoch, Hohencolernoch, Hohenlohech a inich - kave piju. Spoločna Europa - ňespoločna Europa. Co še tika kulinarskich zažitkoch, spomeňem, že som už viňechol preslaveni kolač – Zacher tortu. Možem vam povedac, že som ho pred časom okoštoval a patri gu najvekšim sklamaňom mojeho života. (popri paru košikoch od dzifčatoch) Ňeverim, že dachto z vas jedol dakedi daco take suche, tvarde, ňechutne. Podľa mňe, každa vichodňarska žena taki kolač (hňede cesto, na ňim ľekvar a čokolada) zrobi sto raz ľepši. Mekučki, vlačni, chutni, voňavi. (jak hutorim – iba degeneraci še takim dačim možu chvaľic) No povestni rizek som vo Viedňu zjedol a toten isce stal za to. Dal som za ňeho šidzem evri a možem ho každemu doporučic. Okrem teho som vof jednej solidnej karčmičke vof centre žid i knedľu z vajcom. Nechcelo še mi veric vlasnim očom, kec som take domacke jedlo zbačil na jedalnim listku vof hlavnim mesce monarchie. Šak taku dobrotu ňeponukaju aňi vof ČS bare. A aňi to ňebulo menučko. Ta reku, tebe mušim pokoštovac hoc bi co bulo. A tak som i zrobil. Knedľa zos vajcom ňebula taka veľka jak rizek dzeň predtim, aňi taka dobra jak mi ešči i doňeška moja mama dakedi zrobi. Dal som za ňu dvanac evri, pouciral piski a aňi som okom ňemihol. Iba som sebe pomišľel, že še už asi i ja meňim na degenerata... Co še mi aľe zapačilo bulo metro. Ňe žebi som ho ešči ňigda ňevidzel (jedno maju dokonca i vof Košicoch), aľe až teraz som napulno oceňil jeho vihodi. Ta vam chcem navrhnuc, abi zme na ješeň zvoľeľi za primatora teho, kto nam ho sľubi. Kus som o tim rozmišľal. Malo bi mac paru trasi. Zo Švaboch, Sekčova, z Veľkeho Šariša, zo Šidlovca, zos Taľki, Rurkoch ... Tak abi zme pokriľi cale mesto a vibrane okolite valali. Hlavna križovatka bi bula pod ČS barom a intervali bi mohľi bic každe tri minuti. Das do druhej v noci. Potim bi do rana stačilo i každich dzešec. A hňetka bi nam odpadli problemi zos dopravu do ťelocvičňi a na pivo a ti padom bi še zvišila i učasc na treningoch. Na zaver vas chcem popitac o jednu vec. Ja som už s tim začal. Rozhodol som še, že všadzi budzem hutoric iba po slovenski abo po šariski. (i vof Humenim planujem tak zrobic) Dluhe roki (a že ich už bulo) som še toťiž prisposoboval inim a snažil rozpravac po ruski, po poľski, po ňemecki, po maďarski, po anglicki, po ňemecki, rukami, nohami, nahlas, artikulovaňe. A i tak mi veľo razi ňerozumeľi. Ta som sebe povedal, že stačilo. Odteraz, kec dakto odemňe daco budze chcec (napriklad moje peňeži), ta naj še nauči po slovenski. Čiastkovimi uspechami še možem pochvaľic už i vo Viedňi. Pokonverzovaľi zo mnu paru čašnički. Zatiaľ iba Slovenki a Poľki. Aľe spolu bi sme za chviľu naučiľi po slovenski cali švet...
Z tréningového denníku:
Usilovné hľadanie stratených schopností a možností [192] Páči sa mi
Že chodzim cvičic už znace. Chodzim už asi pul roka a to, co som počas života tak ľehko a ňenapadňe postracal (teraz nemišľim peňeži abo dokladi, či inakše hmotne a duchovne statki, bo i teho bulo za tote roki dosc, aľe napr. brucho, ramena, slabiny a co ja znam co šicko ešči može jeden za tote roki stracic), še snažim pomali, pokus aspoň sčasťi ziskac nazad. Stalo me to ňemalo potu, solzoch, a kervi. Ňepisal som o tim, bo už to pokladam za običajnu robotu. Ňič mimoriadne co bi stalo za pozornosc, abo bi vas dokonca mohlo zaujimac, Vof podstace ruťina. Až do ňeška. Toťiž ňeška nas, Gaba, Ota i mňe, po pul roku všeľijakich jednotľivich cvičeňoch a cvikoch, ľehšich či namahavejšich, Robo puščil perši raz do ringu. Naostro. Pravďepodobňe (troliga) abi zme ukazaľi co zme še za toten čas naučiľi. Ta to sce maľi vidzec... Naordinoval nam dva razi po tri kola. Prevažňe boks a sem-tam dajaki kop. (Ňebars silny, povedal. Asi abi zme mu ňedeformovaľi mechi.) Vof peršim koľe nam ešči scihal robic sparinga, no do druheho už ňenastupil. Podľa mňe zme ho unaveľi, ucahaľi. Usudujem podľa teho, že nam nakoňec oznamil, že boksovac budzeme ňe každi trening, jak zme mi, na zakladze našich novonadobudnutich schopnoscoch čekaľi a cešiľi še, aľe iba raz za dva-tri tiždňe. Škoda. No aľe nakoňec, co bi zme pre svojeho najobľubeňejšeho trenera - kamarata ňezrobiľi, ňe?
Ešte ja:
Sa mi páči [138] Páči sa mi
"Nedávne dejiny Európy pracovne začínam deliť na dve veľmi rozdielne epochy - na epochu, kedy bolo normálne mať radosť z práce, a epochu, kedy naopak začalo byť normálne považovať prácu za nutné zlo. Ono sa to na prvý pohľad nezdá, ale tu niekde vedie línia medzi zdravou a chorou spoločnosťou a možno aj medzi dobrom a zlom" (Václav Cílek "Co se děje se světem", Dokořán .s.r.o. Praha 2016)
Ta to ja:
Plány a ekšn [185] Páči sa mi
Vipatra to na totej našej www, že cicho ! Ta skusim ja, ňeorganizator : Še trenuje. Do ošaľeňja. Streda i pjatek. Teda, kto vladze dvekrat za tidzeň. Na vikonoch to šak ňevidno. Aľe ten pocit!!!!!! Še spociš, dostaneš po hube, jak dnes Buro, osprchuješ še vo vracej vodze, bo studena ňeceče, babi idu do sprchi kolo nas ľen vof ucerakoch, a tote pivečka..... jedna báseň. Še pitace, že dze? Ta pivečka u Renatki a treningi : Sibirska , Nešpora, Volgogradska a keď ukončja dzešate verejne obstaraňje na PU-čku a nigdo ňeda namjetki a po pejc rokoch ju zrekonštruuju, ta i tam budzeme še hrac. Možno. Ta co daľej okrem treningoch nove. Zme bavili vof utorok, teho tiždňa a teho roku mimorjadňe mi chlopi kamaratski mač zos Vranovčanmi na Sibirskej. Katastrofa. Zme še bili jak dzive. Mi stari ko--ci. Ňechcem bavic taki basket. Chcem še bavic basketom. "Už nepridzťe". A kec pridu, ňepridzem ja. No, i mi kus vinovate, aľe to spolu suvisi. Treningi = kritika : zme še rozdvojili až roztreťili : ňektore trenuju druhu ligu z hačurami vof utorok a pjatek, ňektore starše vof stredu na NM, ňektore stredne, mlade a starše Stare koňe a Kobilki na Volge (ňe rike) v pjatek. Veru : "Malo nas v rozdrobenim švece!!" . Ňeskusime zrobic ňejaku jednotu? Še ňehňevajce, aľe ja vof ftorek, stredu, pjatek (a to ňehutorim o soboce na zahradke (som ňemislel zahradkou sex!)) trenovac ňevitrimem !!! Ta vi mišlice, že tote Vaše proťiutoki, zmeni smeru, doskoki do viški 50 cm bez striedaňja a schiľaňja budzem do šmerci kontrolvac, vikonavac, blokovac a či čo? No a návrh : čom šicke prekrasňe, jak za oných čias (vysvetlivka : "oné" = čosi ako vichodňjarska dlžkova miera "po ko --t"), ňepridzeme na trening naraz a dva (mi starše jeden) dni (deň) za tidzeň, napr. vof stredu a pjatek. No,to na uvahu. Inakši makame jak psi a feni. Čekaju nas Klatovi, Humenne, snaď i letni Beňuš (bo jeden už v realizaciji takoj teraz zos druholigistami še kona pod vedeňim našho ŠSK (Š= šivi) a Milo....SK), možno Porač, a to ešči ňehutorim o tajnich vizijoch našich hlavnich organizatorov. Možno som na coška zapomnul, ta jak hutori naš stopercentni strelec zos jeho dvoch parketoch :"Prepač Broňa, kdibi ňeco, tak ňic".
SK:
Nedávno som sa zastavil u môjho dobrého SK, čo ho poznám od roku 1981. V jeho rodinnej firmičke. Ta to už 37 rokov, čo s ním brázdim palubovky pod deravými košmi od čias mladých až do dnes. Z jeho ateliériku dýchla na mňa krása. Darmo ten Albín Brunovský, čo ho niekedy v minulom storočí skúšal na prijímačkách na výtvarné umenie sa mýlil. Vraj tapetoval záchod s oznámením o neprijatí pre nedostatok miesta, nie pre chýbajúci talent. Mal tam svoje kresby, prekrásne jeho fotky a pamiatkové aj reklamné predmety, ktoré vytvoril vlastnými rukami aj so svojou manželkou. Uvedomil som si, že krása má nezastupiteľné miesto v našom živote. Asi nás vychováva, akurát ju musíme chcieť vidieť a cítiť. A k talentu musíme pridať chcenie, vôľu a šikovnosť. Robil mi takú malú tabuľku pre môjho syna. Chcem sa aj takto poďakovať aj za gesto, aj za to, že aj s partiou SK vieme, že máme priateľov, kamarátov, kamarátky s ktorými zdieľame život v dobrom aj zlom. Mám Vás všetkých rád, tešte sa zo života, hľadajme krásu aj v krutosti, ktorá nás občas v živote stretne, lebo bohužiaľ patrí k nemu.
SK:
Saginátor [169] Páči sa mi
Tak Peťo Sagan po sústredení na Beňuši spred dvoch rokov stále valcuje kolegov cyklistov. Po totich dlažobných kockách, co musel po nich isc a ruky ma vytrasene jak parkinsonista mu ešči dajú na pódiu jednu najcežšu. No kvalita horehronskeho sustredenia še prejavuje i po rokoch. Inakši budze letni Beňuš a kedy? Dufam, že pred Tour de France, bo Peťovi treba dac pokini a pripravic ho na 6. zeleni dres.
Vikendové postrehy:
Cyklistika [156] Páči sa mi
Peťo Sagan ukazal, že na Beňuši bul našim pozornim žiakom. Cez vikend, na preťekoch vof Taliansku, zaš raz vitrel kocura šickim kadidatom na viťastvo. Každi z ňich na koncu čekal co zrobi, každi hľedal jeho zadňe koľeso (na budce bi sebe ich mal dac namontovac dozadu das šesc, abi še každemu ušlo), a un ňezrobel ňič. A tim fakticki zrobel šickich a svojemu kamaratovi podaroval viťastvo. Bo cťi Emila (teraz mišľim Emila Zatopka), že priateľsvo je oveľo vecej jak každe viťastvo. PS: A ešči jedna vec. Kavendiš bi še mal naučic poradňe bicigľovac. To znamena, zos hlavu. Bo umela hmota, či co to tamna cesce stalo, ňeuhňe jak UCI pri Frumim. A možeš bic i Angličan. Ňe furt budze mac take ščesce a raz plano skonči... Jak hutori klasik :“Děláš velkou chybu, Cavendishi. To se ti vymstí!“
SK pozorovateľ:
Majte na pamäti, že všetko sa skončí tak, ako si prajú peniaze...
Pravda a lož:
Ako ich rozoznať? [176] Páči sa mi
https://www.youtube.com/watch?v=6nMKhuN-Htw
Ad Sk vof Duselu:
Nie je všetko také čierne ako sa zdá [199] Páči sa mi
Ňeznam, ňeznam, Miňku, či to ňevidziš bars čarno abo bars šikmo. Bo veľo zaleži na uhľe pohľadu. Treba sebe uvedomic, že povekšiňe, aspoň podľa teho co nam hutoreľi pred dvoma - troma rokami, še za tmavšu skuru či šikmima očami, co tu teraz hromadňe prichadza, skrivaju jadrove inžiňere, molekularne fizici, neurochirugrgove a podobne visokokvalifikovane odborňici. A totich ňigda a ňigdze ňeňi dosc, Aňi vof Prešove, aňi vof Duselu abo vof inim ňemeckim valaľe. A po druhe, hutori še tiž, že tutak vof strednej Europe žiju šumne ľudze. (No tote, co tak hutoria maju na misli hlavňe asi našo dzifčata.) A to preto bo pred paru sto rokami še cez nas prehnaľi (predpokladam, že tiž asi hlavňe cez dzifki) Turci, Tatare, Mongolove a bohzna kto ešči a poradňe zamišaľi skostnaťelima genami našich predkoch. No a teraz sebe predstav, jakich šumnich vnukoch pravnukoch a prapravnukoch budzeme mac, kec šicke tote šikmooke a čarnoskure dochtore a inžiňere zoberu do parady našo ženi a začnu ich obohacovac... Iba sebe mušime dac pozor, abi nas zos teho bohatstva, co bi tak zňenazdajki mohlo spadnuc do lona našim ženom, cerkom, kamaratkom, prijateľkom, frajirkom a milenkom, ňeporaželo...
SK v D:
Dusseldorf (som nenašol "u" s dvoma bodkami, asi šlo na pivo) [180] Páči sa mi
Som še ocitnul v D, vo valale zvanom dedina Dussel (zas tote dve bodki !). Calkom šumni valal. Dumam či i mi ňemožeme mac tak čisto a fungujuco. Ta to sice dve Blavi dokopi, no kec še chce.... Jedna vec mi ňe jasna. Idzeš po chodniku i hutorim žeňe (i ona tu !) : "Ci povim, kto idze oproci". Ćarni. Ešči čarńejši. Śikmooki. A, hura, bili (ńeznam, či to D}. A zaš čarni a zaš čarńejši, daľej erdogańik a daľši erdogańik, hura bili a daľši taki, že šivi jak Jarovničan, no to bul, že zos Indije a ItD (I tak Daľej). Ńe, že bi som bul rasista, aľe som. Dumam, či to tak treba. No i potom sebe hutorim, že totich 6 milionov erdogańikov a ňeznam keľo inich pre blaho D coška muši zrobic, bo čomu bi ich tu trimali? Asi z milosrďenstva ńe. Sory za temu, aľe som še ńecitil, že som v D. Vaš SK. P.S.: Še cešim domu.
Snehuliakostavač SK:
Stavba snehuliaka [174] Páči sa mi
To bol zase dnes deň ... : 8.00 hod. - Postavil som snehuliaka. 8.10 hod. - Okoloidúca feministka začala kričať, že som šovinista, lebo som nepostavil snehuliačku. 8.50 hod. - Postavil som k snehuliakovi aj snehuliačku. 8.53 hod. - Suseda mi vytkla, že snehuliačka má odhalené prsia. 8.55 hod. - Homosexuálny pár od naproti sa vyjadril, že som mal postaviť dvoch snehuliakov. 9.00 hod. Vegáni cez ulicu začali pokrikovať, že mrkla je jedlo a nemala by sa používať ako ozdoba. Ešte, že to nie sú frutariáni. 9.10 hod. - Bol som označený ako rasista, lebo snehuliakový pár je biely. 9.20 hod - Sused muslim kričí, že snehuliačka by mala mať aspoň šatku. 9.30 hod. - Niekto volá políciu, že metlu by mohli deti použiť ako zbraň. 9.50 -hod. Odvážajú ma na miestne oddelenie polície Prešov-sever. 11.00 hod. Pýtajú sa ma, či mám nejaké komplikácie. 11.53 hod. - K zodpovednosti sa prihlásil Islamský štát ............... P.S.: Že by ste kľudnejšie mohli postaviť snehuliaka na zimnom Beňuši a sa vrátili zdraví.
Načítať ďalšie