Náš tím

Milanek – SK zos Taľki.
Ňezastaviteľni organizator kluboveho života SK. Ňedosťižni na ihrisku.
Bigo - SK zo širšeho centra Centrumu.
Ňeprekonaťeľni. Jak tvorca hri na ihrisku možno viňimčňe. No jak pohotovi tvorca zabavi určiťe ňe.
Miňko – SK zo Sliača.
Talentovani - ňenapodobiťeľni – viťaz anketi o najľepšeho prešovskeho basketbalistu a na ihrisku doteraz ňigda ňič poradne ňevihral . Može to aľe ľehko zmeňic, kec prekona sindrom zlihavajuceho cela.
Oto – SK zo Šidlovca.
Obďivuhodni . Co ten dokaže na ihrisku i mimo ňeho zo svoju chromu nohu a  životospravu! Ňeuveriťeľni rozprávač co privedol do kolektivu Uja Buzga...
Milan – SK zos Ameriki.
Najvišši, najstarši a najnovši SK. Teraz trenuje a bavi cez boľesc. Aľe kec še jaj raz zbavi...
Vlado – SK zos Radomi.
Najniši. Sice mali postavu, no inakši zlata ruka strelecka. Majster ňizkeho driblingu
Bačik – SK zos Uzovcoch.
Momentalňe rekonvalescent. Dluha športova kariera še na ňim v poslednej dobe podpisala - sužuju ho zraňeňa a chorobi. Pomali še aľe vraca medzi nas
Ďuri – SK, raz s tadzi a raz z inokadzi.
Ňevispitaťeľni. Z ňim še da na ihrisku najvecej pokecac. Kec ma dzeň dava  koše i zo šatňi.
Brok – SK, pravďepodobňe zos Beňuša.
Ňeprehliadnuťeľni. Tvar našeho maleho, aľe slavneho klubiku - podľa ňeho nas všadzi spoznaju. Majiťeľ chalupi – ňeoficialnej bazi SK.
Igor – SK zo širšeho centra Centrumu.
Ňeunavni . Bežec, zos hadzanarskimi koreňami jak možece z času na čas zisťic
Džoni – SK zo širšeho centra Centrumu.
Cichi zabijak na hrisku, pozorni a vnimavi posluchač pri pivečku, pripraveni chočkedi povedzec taku mudrosc nad chtorou nam šickim padajú sanki.Toho času jedini SK už bez slabinoch.
Jaro – SK zos Bratislavi (či zos Hornej Ňitri?)
Univerzalni.  Použiťeľni   všadzi - na rozohravke,  na Porači, na kridľe,  v Mukačeve,  v obraňe , v Soluňi ,  vof utoku ,f Prešove ... I kec to ma daľeko,   pridze, pomože a mi pomožeme jemu.
Ľubo – SK  tiž zos našej najvekšej  ľahňi -  širšeho  Centra centrumu. 
Už ňebavi. Koľena ho davňejši zradziľi.  Zodpovedni  kronikar,  tajomík, zapisovaťeľ, fotograf...
Miloš – SK zo širšeho centra Centrumu.
Mr. Perfect. Fšadzi. I v karčme i na viľece i vof škoľe. Iba na ihrisku ho kus prihamovaľi boľave koľena. Aľe možno še ešči spametaju...
Jarik – SK zos ešči širšeho centra Centrumu.
Trener, kauč a pedagog. Pochpiteľňe najľepši. Bo špičkove drustvo sebe zasluži špičkoveho trenera. A placi to samozrejme i naopak..
Slavo – SK zo Švaboch.
Najzanepraznenejši . Preto ma treningove vipadki a absencije na zajazdoch. No aľe kec še už zučasňi, furt je ho čuc.